Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 1. Wykaz prowadzonych rejestrów w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Słubicach:
 2. Rejestr zawartych umów cywilno-prawnych.
 3. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
 4. Rejestr aktów normatywnych własnych.
 5. Rejestr wydanych zaświadczeń pracowników.
 6. Rejestr zasobów bibliotecznych.
 7. Rejestr skarg i wniosków.
 8. Książka kontroli.
 9. Książka inwentarzowa przedmiotów.
 10. Księga środków trwałych.
 11. Rejestr zamówień publicznych powyżej 14.000 Euro, do 14.000 Euro oraz do 1000PLN.
 12. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych.
 13. Rejestr wydanych postanowień.
 14. Rejestr rozpatrzonych odwołań.
 15. Rejestr wydanych zaświadczeń dla osób bezrobotnych.
 16. Rejestr oświadczeń o zamiarze powierzenia  wykonywania pracy obywatelowi republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.
 17. Rejestr ofert pracy.
 18. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkoleń osób bezrobotnych.
 19. Rejestr porad grupowych.
 20. Rejestr porad indywidualnych.
 21. Rejestr udzielonych indywidualnych informacji zawodowych.
 22. Rejestr udzielonych grupowych informacji zawodowych.
 23. Rejestr wniosków i zawartych umów o zorganizowanie stażu.
 24. Rejestr wniosków  i zawartych umów dotyczących jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 25. Rejestr wniosków i zawartych umów dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych.
 26. Rejestr wniosków i zawartych umów o organizację prac interwencyjnych.
 27. Rejestr wniosków o finansowanie kosztów przejazdu.
 28. Rejestr wniosków i zawartych umów dotyczących prac społecznie użytecznych.
 29. Rejestr wniosków i zawartych umów dotyczących organizacji robót publicznych.
 30. Rejestr wniosków na szkolenia indywidualne.
 31. Rejestr  umów szkoleń indywidualnych.
 32. Rejestr studiów podyplomowych.
 33. Rejestr umów szkoleń grupowych.

 

 1. Wykaz prowadzonych ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach:
 2. Ewidencja czasu pracy.
 3. Ewidencja wyjść służbowych.
 4. Ewidencja delegacji służbowych.
 5. Ewidencja kart drogowych.
 6. Ewidencja kart urlopowych.

 

 1. Wykaz archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach:
 2. Składnica akt akta osobowe osób bezrobotnych wyrejestrowanych  od nr 1 do 17 500.
 3.   Składnica akt -  - dokumenty finansowo - księgowe  roku, dokumenty działu ewidencji i świadczeń, oraz akta osób bezrobotnych  nieaktywnych z roku 1995 oraz akta osobowe  osób bezrobotnych od nr 20 000 do 23.000.
 4.   Składnica akt  - akta osobowe osób wyrejestrowanych nieaktywnych  rok 1990, 1991,1992,1993,1994.
 5. Składnica akt-  dokumenty archiwalne  działów, finansowo- księgowego, staże 2007r., dokumenty dot. dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, działu  organizacyjno-administracyjnego,  dokumenty dot. szkoleń.
 6.   Składnica akt - dokumenty działu organizacyjnego, pośrednictwa pracy, akta osobowe osób bezrobotnych nieaktywnych rok 1996,1997,1998,1999, akta osobowe od nr 13 000 do 16 905, od nr 18 530 do 19 999.
 7. Składnica akt– akta osobowe  osób bezrobotnych zarejestrowanych   od nr 1 do 23 430,
 8. Kartoteki podręczne CAZ - akta osób nieaktywnych od nr 17 500 do nr 18 862.

 

Ewidencję akt w składnicy akt stanowią:

- spisy zdawczo- odbiorcze akt,

- wykaz spisów zdawczo odbiorczych,

-spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie,

- protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 435
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje i archiwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2012 12:08:11
Data udostępnienia informacji: 27.11.2012 12:08:11
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2022 10:35:23
Rejestr zmian