Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Miejsce realizacji spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

 

Miejsce realizacji spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U z 2021r. poz. 1100 ze zm.):

 1. Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie oraz udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez: pośrednictwo, poradnictwo zawodowe i informację zawodową – pośrednicy pracy i doradcy zawodowi pełniący funkcję doradców klienta indywidualnego: Centrum Aktywizacji Zawodowej, dalej: CAZ - parter: stanowiska 1-5
 2. Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy (pośrednicy pracy pełniący funkcję doradców klienta instytucjonalnego: CAZ - parter) oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową (doradcy zawodowi pełniący funkcję doradców klienta indywidualnego: CAZ – parter, stanowiska 3-5
 3. Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy – sala rejestracji: parter - obok CAZ.
 4. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, w tym:
 5. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa (j.w.)
 6. organizacja szkoleń (w tym bon stażowy) – specjalista ds. rozwoju zawodowego (pokój nr 5– parter)
 7. pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, dofinansowanie studiów podyplomowych, finansowanie kosztów egzaminu i uzyskania licencji - specjalista ds. rozwoju zawodowego (pokój nr 5– parter)
 8. finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy – pokój nr 5 (parter),
 9. finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy - pokój nr 5 (parter),
 10. dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy – pokój nr 9 (parter),
 11. pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – pokój nr 9 (parter),
 12. umowy z agencją zatrudnienia na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego do zatrudnienia – pokój nr 3 (parter),
 13. dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa – pokój nr 3 (parter),
 14. refundowanie kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego – pokój nr 3 (parter),
 15. dodatki aktywizacyjne – pokój nr 5(parter),
 16. prace interwencyjne - pokój nr 9 (parter),
 17. staż i bon stażowy– pokój nr 2 (parter),
 18. przygotowanie zawodowe - specjalista ds. rozwoju zawodowego
 19. roboty publiczne - pokój nr 9 (parter),
 20. prace społecznie użyteczne - pokój nr 9 (parter),
 21. refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osoba zależną - pokój nr 5 (parter),
 22. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - pokój nr 5 (parter),
 23. dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+– pokój nr 3 (parter),
 24. refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia– pokój nr 3 (parter),
 25. grant na telepracę - pokój nr 9 (parter),
 26. świadczenia aktywizacyjne - pokój nr 9 (parter),
 27. zatrudnienie wspierane - pokój nr 9 (parter).
 28. Sprawy związane z ubezpieczeniem, świadczeniami, ewidencją, aktualizacją danych i wydawaniem zaświadczeń – sala rejestracji (parter).

Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.):

 1. pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa - CAZ (parter),
 2. szkolenie i przekwalifikowanie - specjalista ds. rozwoju zawodowego (Rozwój zawodowy – parter),
 3. pozostałe sprawy – odpowiednio wg. rodzaju instrumentu rynku pracy.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 452
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Miejsce załatwienia spraw
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 29.11.2012 10:32:08
Data udostępnienia informacji: 29.11.2012 10:32:08
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2022 10:32:47
Rejestr zmian