Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Akty prawne

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.)

 

Akty wykonawcze do ustawy 

Podstawa prawna aktuPrzedmiot regulacjiMiejsce ogłoszenia aktu
art. 4
ust. 2
W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnieniaDz.U.11.130.754
art. 12
ust. 8
Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikomDz.U.20.1581
art. 16Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców PracyDz.U.11.155.920
art. 17Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowychDz.U.04.262.2604
art. 19kAgencje zatrudnieniaDz.U.17.1064
art. 20
ust. 9
Rejestr instytucji szkoleniowychDz.U.14.781
art. 23
ust. 13
W sprawie rad rynku pracyDz.U.14.630
art. 33
ust. 5
Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracyDz.U.20.667
art. 35
ust. 5
W sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracyDz.U.14.667
art. 36
ust. 8
Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowaniaDz.U.18.227
art. 36e
ust. 4
W sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURESDz.U.19.876
art. 46
ust. 6
Dokonywanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczejDz.U.17.1380
art. 46
ust. 6a
Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnejDz.U.18.1859
art. 53mRozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłychDz.U.2014.497
art. 53
ust. 9
Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnychDz.U.09.142.1160
art. 60Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczneDz.U.2014.864
art. 66bW sprawie programów specjalnychDz.U.14.638
art. 66l ust. 8Wysokość kwot premii i kosztów przejazduM.P.20.466
art. 69b
ust. 7
W sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu SzkoleniowegoDz.U.18.117
art. 71
ust. 8
Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznegoDz.U.06.203.1500
art. 72
ust. 8
Wysokość zasiłku dla bezrobotnychM.P.20.467
art. 73a
ust. 6
W sprawie organizowania prac społecznie użytecznychDz.U.17.2447
art. 82Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatówM.P.22.932
art. 83Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnegoDz.U.14.1189
art. 90
ust. 1
W sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeńDz.U.17.2345
art. 90
ust. 4
W sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracęDz.U.18.2273
art. 90
ust. 5
W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcówDz.U.15.97
Dz.U.17.2347
Dz.U.18.1264
art. 90
ust. 9
W sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcaDz.U.17.2348
art. 90
ust. 10
W sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiDz.U.17.2349
art. 90a
ust. 3
W sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiDz.U.17.2350
art. 100
ust. 2
W sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców PracyDz.U.14.640
art. 108
ust. 3
W sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu PracyDz.U.11.221.1317
Dz.U.2015.261
art. 109
ust. 7l
W sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnychDz.U.18.666
art. 109
ust. 11
Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwieDz.U.14.1294
 

ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.09.115.964)

 
 

ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669)

 

Pozostałe akty prawne:


 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 599
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Akty Prawne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Departament Rynku Pracy
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 15.07.2010 10:52:42
Data udostępnienia informacji: 15.07.2010 10:52:42
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2023 08:54:39
Rejestr zmian