niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
17.04.2013 07:29:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec marca 2013r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec marca 2013r
17.04.2013 07:28:48 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec marca 2013r
02.04.2013 10:42:44 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
21.03.2013 13:25:22 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r
21.03.2013 13:24:58 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r
21.03.2013 13:04:09 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r z artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r
21.03.2013 13:04:01 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r z artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r
21.03.2013 10:49:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 3 -w sprawie ustalenia maksymalnej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do celów służbowych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2013r
21.03.2013 10:47:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 2 -w sprawie wprowadzenia zmian w składzie komisji ds. opiniowania wniosków do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2013r
21.03.2013 10:46:05 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 1 -w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2013r
21.03.2013 07:48:20 Rafał Ossowski Dodany załącznik PISMO Z WUP DOTYCZĄCE BRAKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE PRZYJAZNY URZĄD PRACY do artykułu Rok 2013
19.03.2013 07:12:09 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zarządzenia wewnętrzne 2013r
19.03.2013 07:03:16 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA POKONTROLNA do artykułu Rok 2013
19.03.2013 07:02:44 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJ A POKONTROLNA z artykułu Rok 2013
19.03.2013 07:02:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJ A POKONTROLNA do artykułu Rok 2013
19.03.2013 07:02:04 Rafał Ossowski Dodany załącznik PISMO Z wup Z DNIA 04.03.13R. DOTYCZĄCE INFORMACJI POKONTROLNEJ PROJEKTU PRZYJAZNY URZAD PRACY do artykułu Rok 2013
19.03.2013 07:01:33 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2013
19.03.2013 06:57:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r
19.03.2013 06:57:01 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec lutego 2013r
22.02.2013 08:37:24 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł
22.02.2013 08:36:38 Rafał Ossowski Usunięto artykuł Statystyki lokalne z kategorii Statystyki
22.02.2013 08:35:33 Rafał Ossowski Dodany załącznik Rok 2012 do artykułu Rok 2012
22.02.2013 08:31:01 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2012
20.02.2013 12:24:34 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Projekty archiwalne EFS
20.02.2013 12:20:38 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Projekty archiwalne EFS
19.02.2013 10:11:46 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Programy rynku pracy – usługi i instrumenty 2012r
19.02.2013 10:11:29 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Programy rynku pracy – usługi i instrumenty 2012r
18.02.2013 10:55:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r
18.02.2013 10:54:14 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec stycznia 2013r
17.01.2013 07:17:39 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Środki finansowe na realizację aktywnych form w roku 2013
15.01.2013 10:06:46 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec 2012r do artykułu Programy rynku pracy – usługi i instrumenty 2012r
15.01.2013 10:06:02 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Realizacja Programów Rynku Pracy w 2012r -finansowa z artykułu Programy rynku pracy – usługi i instrumenty 2012r
15.01.2013 08:37:26 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Oferty Pracy
15.01.2013 08:36:24 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Oferty Pracy
02.01.2013 08:34:19 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
20.12.2012 11:24:30 Rafał Ossowski Dodany załącznik Realizacja Programów Rynku Pracy w 2012r -finansowa do artykułu Programy rynku pracy – usługi i instrumenty 2012r
20.12.2012 11:21:53 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Programy rynku pracy – usługi i instrumenty 2012r
20.12.2012 08:55:25 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
20.12.2012 08:53:55 Rafał Ossowski Usunięty załącznik pismo przewodnie z dnia 22.03.br. w sprawie wystąpienia pokopntrolnego z artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:52:09 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo przewodnie z dnia 22.03.br. w sprawie wystąpienia pokopntrolnego do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:45:55 Rafał Ossowski Dodany załącznik zalecenia pokontrolne z dnia 30.10.br. projektu 6.1.3 do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:45:29 Rafał Ossowski Dodany załącznik zalecenia pokontrolne z dnia 20.03.br. w sparwie projektu 6.1.2 do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:45:04 Rafał Ossowski Dodany załącznik wystąpienie pokontrolne z dnia 06.04.br. Wojewody Lubuskiego do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:44:22 Rafał Ossowski Dodany załącznik protokół z przeprowadzonej kontroli z dnia 05.06.br do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:43:21 Rafał Ossowski Dodany załącznik projekt wystapienia pokontrolnego z dnia 21.03.br do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:42:15 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo z WUP z dnia 15.11.br.w sprawie zaleceń pokontrolnych do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:41:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo przewodnie z WUP z dnia 11.10.br. w sprawie informacji pokontrolnej projektu 6.1.3 część pierwsza do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:41:27 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo przewodnie z WUP z dnia 11.10.br. w sprawie informacji pokontrolnej projektu 6.1.3 część druga do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:40:17 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo przewodnie z dnia 22.03.br. w sprawie wystąpienia pokopntrolnego do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:39:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo do WUP z dnia 18.10.br dotyczące odesłania podpisanego egzemplarza informacji pokontrolnej do artykułu Rok 2012