niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
02.04.2014 07:07:59 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
19.03.2014 11:04:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013 do artykułu Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013
19.03.2014 11:04:26 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Sprawozdanie realizacji wyznaczonych celów w okresie I-III kw kw. 2013 r z artykułu Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013
19.03.2014 11:01:04 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki na koniec lutego 2014 r do artykułu Zaangażowanie i wydatki wg. stanu na koniec lutego 2014 r.
19.03.2014 11:00:43 Rafał Ossowski Usunięty załącznik tab. zaangażowanie i wydatki 2014r-luty z artykułu Zaangażowanie i wydatki wg. stanu na koniec lutego 2014 r.
19.03.2014 11:00:20 Rafał Ossowski Dodany załącznik tab. zaangażowanie i wydatki 2014r-luty do artykułu Zaangażowanie i wydatki wg. stanu na koniec lutego 2014 r.
19.03.2014 10:59:49 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Zaangażowanie i wydatki wg. stanu na koniec lutego 2014 r.
19.03.2014 10:59:32 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki wg. stanu na koniec lutego 2014 r.
06.03.2014 08:50:45 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
04.03.2014 12:32:23 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia
04.03.2014 12:31:07 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia
20.02.2014 13:25:30 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki na koniec 2013 r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec roku 2013 r.
20.02.2014 13:24:00 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec roku 2013 r.
12.02.2014 13:32:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4 -w sprawie wprowadzenia Planu Zamówień Publicznych na rok 2014 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2014r
12.02.2014 13:31:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 3 -w sprawie ujednolicenia postępowania przy wprowadzaniu danych uczestników programów do systemu informatycznego do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2014r
12.02.2014 13:28:51 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 2 -w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2014r
12.02.2014 10:42:03 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
11.02.2014 11:25:52 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 1 -w sprawie wprowadzenia Regulaminu Nagród Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2014r
11.02.2014 11:17:58 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zarządzenia wewnętrzne 2014r
15.01.2014 07:33:23 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 –projekt systemowy 6.1.3.
09.01.2014 09:51:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
03.01.2014 09:27:57 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 -algorytm
03.01.2014 09:27:34 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 -algorytm
03.01.2014 09:25:36 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 -algorytm
03.01.2014 09:24:28 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 -algorytm
03.01.2014 09:23:07 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 -algorytm
17.12.2013 09:58:58 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
16.12.2013 07:51:47 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec listopada 2013 r. do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec listopada 2013 r.
16.12.2013 07:50:51 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec listopada 2013 r.
25.11.2013 11:18:42 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
20.11.2013 11:31:15 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Sprawozdanie z realizacji celów za II kw. 2013 roku z artykułu Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013
20.11.2013 11:27:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik Sprawozdanie realizacji wyznaczonych celów w okresie I-III kw kw. 2013 r do artykułu Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013
20.11.2013 11:05:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec października 2013 r. do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec października 2013 r.
20.11.2013 11:05:39 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec października 2013 r.
17.10.2013 12:18:22 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zaangażowanie i wydatki koniec września 2013 r do artykułu Zaangażowanie i wydatki koniec września 2013 r.
17.10.2013 12:17:13 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zaangażowanie i wydatki koniec września 2013 r.
01.10.2013 11:21:29 Rafał Ossowski Dodany załącznik PISMO Z WUP DOTYCZĄCE BRAKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKCIE do artykułu Rok 2013
01.10.2013 11:21:09 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna wrzesień 2013r do artykułu Rok 2013
01.10.2013 11:20:27 Rafał Ossowski Dodany załącznik Pismo z WUP -wrzesień 2013r do artykułu Rok 2013
04.09.2013 13:55:27 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 5 -w sprawie wprowadzenia regulaminu Zamówień Publicznych z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2013r
04.09.2013 13:54:51 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 23 -w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
04.09.2013 13:54:11 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 3 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2011r
04.09.2013 13:54:04 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 11 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2011r
29.08.2013 11:13:05 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
29.08.2013 11:10:16 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
29.08.2013 11:09:08 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -wersja angielska z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.08.2013 11:08:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.08.2013 11:08:02 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.08.2013 09:13:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji celów za II kw. 2013 roku do artykułu Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013
29.08.2013 09:13:00 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Realizacja wyznaczonych celów i zadań w roku 2013