niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
25.03.2016 12:09:27 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2014r do artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
25.03.2016 12:09:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2013r do artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
25.03.2016 12:08:56 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Bilans 2013 z artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
25.03.2016 12:08:51 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2013 do artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
25.03.2016 11:29:34 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dostęp do informacji publicznej
25.03.2016 11:28:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) do artykułu Dostęp do informacji publicznej
25.03.2016 11:28:09 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) z artykułu Dostęp do informacji publicznej
25.03.2016 08:58:10 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Statut
25.03.2016 08:48:26 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Miejsce realizacji spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
25.03.2016 08:35:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.) do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
25.03.2016 08:34:41 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
24.03.2016 13:08:25 Rafał Ossowski Dodany załącznik Protokół kontroli ZUS_Gorzów Wlkp_29_09_2014 do artykułu Rok 2014
24.03.2016 13:08:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna WUP Zielona Góra 24_09_2014r do artykułu Rok 2014
24.03.2016 13:08:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Protokół pokontrolny_Starostwo_14_07_2014 do artykułu Rok 2014
24.03.2016 13:05:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna WUP_25_11_2015r do artykułu Rok 2015
24.03.2016 13:04:46 Rafał Ossowski Dodany załącznik Wystąpienie pokontrolne_LUW Gorzow Wlkp_03_11_2015r do artykułu Rok 2015
24.03.2016 13:04:18 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna_WUP Zielona Góra_15_10_2015r do artykułu Rok 2015
24.03.2016 13:04:01 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna_WUP ZIELONA GORA_02_06_2015r do artykułu Rok 2015
24.03.2016 13:03:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik Protokół z kontroli _Starostwo_12_25 marca 2015r do artykułu Rok 2015
24.03.2016 13:03:11 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2015
24.03.2016 13:03:00 Rafał Ossowski Usunięto artykuł Rok 2015 z kategorii Informacje o wynikach kontroli
24.03.2016 13:00:03 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2014
24.03.2016 12:37:39 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Oferty Pracy
24.03.2016 12:32:39 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Oferty Pracy
24.03.2016 12:15:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna WUP_25_11_2015r do artykułu
24.03.2016 12:15:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik Wystąpienie pokontrolne_LUW Gorzow Wlkp_03_11_2015r do artykułu
24.03.2016 12:15:26 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna_WUP Zielona Góra_15_10_2015r do artykułu
24.03.2016 12:15:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna_WUP ZIELONA GORA_02_06_2015r do artykułu
24.03.2016 12:14:47 Rafał Ossowski Dodany załącznik Protokół z kontroli _Starostwo_12_25 marca 2015r do artykułu
24.03.2016 12:14:00 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł
24.03.2016 11:55:37 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dostęp do informacji publicznej
24.03.2016 11:55:16 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Rejestry, ewidencje i archiwa
24.03.2016 10:52:34 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:50:31 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:44:33 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:37:58 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:36:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:31:39 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:27:43 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:26:18 Rafał Ossowski Edytowano artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:12:47 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł e-URZĄD
24.03.2016 10:02:04 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Statystyki lokalne
24.03.2016 10:00:35 Rafał Ossowski Usunięto artykuł Statystyki lokalne z kategorii Statystyki
24.03.2016 10:00:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Rok 2015 do artykułu Rok 2015
24.03.2016 09:59:36 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2015
24.03.2016 09:54:21 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (28-01-2016r) do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
24.03.2016 09:53:24 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (27-05-2014r) z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
24.03.2016 09:48:29 Rafał Ossowski Dodany załącznik zarządzenie_5 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2016r
24.03.2016 09:47:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik zarządzenie_4 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2016r
24.03.2016 09:47:12 Rafał Ossowski Dodany załącznik zarządzenie_3 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2016r