niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
19.06.2018 08:47:14 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
11.06.2018 13:10:11 Rafał Ossowski Edytowano artykuł FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA ROK 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ DO FORM WSPARCIA WG. STANU NA KONIEC MAJA 2018 R.
11.06.2018 13:09:00 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA ROK 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ DO FORM WSPARCIA WG. STANU NA KONIEC MAJA 2018 R.
06.06.2018 08:11:52 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
25.05.2018 08:01:50 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
25.05.2018 07:58:59 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
02.02.2018 09:36:49 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacja
25.01.2018 09:28:58 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Rok 2018
25.01.2018 09:26:18 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2018
22.01.2018 12:46:14 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacja
22.01.2018 12:40:30 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacja
22.01.2018 10:59:58 Rafał Ossowski Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 1/2018 dot. Instrukcji postępowania w przypadku rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2018r
22.01.2018 10:58:38 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zarządzenia wewnętrzne 2018r
22.01.2018 10:49:25 Rafał Ossowski Dodany załącznik Realizacja form aktywizacji zawodowej w roku 2017 (stan na 31.12.) do artykułu Realizacja form aktywizacji zawodowej w roku 2017 (stan na 31.12.)
22.01.2018 10:48:53 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Realizacja form aktywizacji zawodowej w roku 2017 (stan na 31.12.)
14.09.2017 10:11:09 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
14.09.2017 10:08:53 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
14.09.2017 10:06:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
08.06.2017 09:08:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
08.06.2017 09:07:24 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
18.01.2017 09:11:12 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 09:10:02 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze wniosków 2017r do artykułu OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 09:05:19 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 09:03:41 Rafał Ossowski Dodany załącznik Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r do artykułu Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r
18.01.2017 09:03:13 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r
01.08.2016 08:53:42 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 30 czerwca 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
01.08.2016 08:51:50 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 31 maja 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
12.07.2016 08:51:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Plan wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016
17.06.2016 12:38:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 31 maja 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
17.06.2016 12:37:54 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 25 KWIETNIA 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
10.06.2016 09:35:41 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
10.06.2016 09:33:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ujednolicony tekst ust. o promocji zatrudnienia (...)- 4.06.2016 do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
10.06.2016 09:33:07 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (28-01-2016r) z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
25.04.2016 13:52:55 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 13:43:42 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 08:37:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 25 KWIETNIA 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 08:37:08 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 20 KWIETNIA 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 08:35:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 20 KWIETNIA 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 08:34:52 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
18.04.2016 11:51:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Plan Finansowy Programów Rynku Pracy-stan na koniec I kwartału 2016 r do artykułu Plan Finansowy Programów Rynku Pracy w roku 2016 (stan na Koniec I kwartału 2016 r)
18.04.2016 11:48:24 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Plan Finansowy Programów Rynku Pracy w roku 2016 (stan na Koniec I kwartału 2016 r)
25.03.2016 12:20:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji celów w 2015r do artykułu Sprawozdanie z realizacji celów w 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 12:19:52 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji celów w 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 12:18:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Plan realizacji celów na 2015r do artykułu Plan realizacji celów na 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 12:18:33 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Plan realizacji celów na 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 12:15:39 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014
25.03.2016 12:15:23 Rafał Ossowski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014 do artykułu Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014
25.03.2016 12:14:14 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014
25.03.2016 12:10:23 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
25.03.2016 12:09:51 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2015r do artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r