niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
11.07.2012 12:39:19 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
11.07.2012 12:31:33 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
11.07.2012 12:28:49 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
06.07.2012 11:13:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 17 -w sprawie wprowadzenia wzoru strony tytułowej teczek akt osobowych osób bezrobotnych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:12:39 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 17 -w sprawie wprowadzenia wzoru strony tytułowej akt osobowych osób bezrobotnych z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:12:14 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 17 -w sprawie wprowadzenia wzoru strony tytułowej akt osobowych osób bezrobotnych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:10:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 16 -w sprawie zmian wzorów druków w zakresie przyznawania z Funduszu Pracy środków na refundacje do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:09:23 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 15 -w sprawie zmian wzorów druków w zakresie przyznawania z Funduszu Pracy środków na podj. dział. gospodarcz. do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:06:08 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 14 -w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku przyznawania z Funduszu Pracy środków na: Działalność Gospodarczą, Refundacje do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:03:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 13 -w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania z Funduszu Pracy środków na: Działalność Gospodarczą, Refundacje do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:03:11 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 13 -w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania z Funduszu Pracy: Działalność Gospodarcza, Refundacje z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 11:03:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 13 -w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania z Funduszu Pracy: Działalność Gospodarcza, Refundacje do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:59:17 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 12 -w sprawie powołania komisji przetargowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:57:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 11 -w sprawie planu zamówień publicznych 2012r (wersja II) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:54:57 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 10 -w sprawie powołania komisji przetargowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:53:35 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 9 -w sprawie powołania komisji do oceny dok. niearchiwalnej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:52:19 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 8 -w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w proj. "Przyjazny Urząd Pracy" do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:51:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia nr 7 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:50:40 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 7 -w sprawie wprowadzenie regulaminu Klubu Pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:49:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 6 -w sprawie ustalenia maks. stawki za 1 km przebiegu pojazdu wyk.do celów służbowych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:49:20 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 5 -w sprawie obowiązku prowadzenia metryki spraw do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:49:08 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4 -w sprawie ewidencjonowania dokumentów w podsystemie elektr. obiegu dokumentów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:48:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 3 -powołanie komisji przetargowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:48:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Załącznik do zarządzenia nr 2 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:48:05 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 3 -powołanie komisji przetargowej z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:48:02 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 4 -w sprawie ewidencjonowania dokumentów w podsystemie elektr. obiegu dokumentów z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:47:59 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 5 -w sprawie obowiązku prowadzenia metryki spraw z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:47:55 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 6 -w sprawie ustalenia maks. stawki za 1 km przebiegu pojazdu wyk.do celów służbowych z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:46:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 6 -w sprawie ustalenia maks. stawki za 1 km przebiegu pojazdu wyk.do celów służbowych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:46:28 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 6 -w sprawie ustalenia maks. stawki za 1 km pojazdu wyk.do celów służbowych z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:46:18 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 6 -w sprawie ustalenia maks. stawki za 1 km pojazdu wyk.do celów służbowych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:44:22 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 5 -w sprawie obowiązku prowadzenia metryki spraw do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:42:46 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 4 -w sprawie ewidencjonowania dokumentów w podsystemie elektr. obiegu dokumentów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:40:53 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 3 -powołanie komisji przetargowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:40:04 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 2 -plan zamówień publicznych 2012r do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:39:11 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 1 -powołanie komisji przetargowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:52 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 3 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:49 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 2 -załącznik z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:47 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 1 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:41 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 2 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:38 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 4 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:35 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 5 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:33 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 6 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:30 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 7 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:28 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 7 -załącznik z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:25 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 8 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:23 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 9 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:20 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 10 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:17 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 11 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
06.07.2012 10:37:15 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 12 z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r