niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
20.11.2012 08:30:19 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 28 -w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia indywidualnego z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:30:12 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 28 -w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia indywidualnego do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:29:48 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 28 -w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia indywidualnego do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:28:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 27 -w sprawie wprowadzeniu zasad (polityki) rachunkowości w PUP do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 07:56:32 Rafał Ossowski Dodany załącznik Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) do artykułu Dostęp do informacji publicznej
20.11.2012 07:55:50 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) z artykułu Dostęp do informacji publicznej
20.11.2012 07:53:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 26 -w sprawie wprowadzenia procedur udostępniania informacjii publicznej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 07:51:29 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 25 -w sprawie wprowadzenia regulaminu publikacji w BIP do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
15.11.2012 09:00:19 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o finansach publicznych -wersja oczekująca 01-01-2013r do artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:48:56 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o finansach publicznych do artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:47:58 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o finansach publicznych -wersja oczekująca 01-01-2013r z artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:47:56 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o finansach publicznych z artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:46:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -wersja angielska do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:45:34 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:44:45 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -wersja angielska z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:44:42 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:44:16 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:43:27 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:43:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -wersja angielska do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:42:48 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:42:17 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -wersja angielska z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:42:15 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:40:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:39:43 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:38:48 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
15.11.2012 08:38:17 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
15.11.2012 08:35:03 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
15.11.2012 08:34:41 Rafał Ossowski Usunięty załącznik z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
15.11.2012 08:32:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o finansach publicznych -wersja oczekująca 01-01-2013r do artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:25:51 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o finansach publicznych do artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:24:53 Rafał Ossowski Usunięty załącznik z artykułu Ustawa o finansach publicznych
15.11.2012 08:15:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -wersja angielska do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:14:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
15.11.2012 08:13:52 Rafał Ossowski Usunięty załącznik z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
13.11.2012 06:09:18 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
29.10.2012 12:25:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
26.10.2012 14:10:07 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
25.10.2012 12:47:00 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
24.10.2012 12:18:38 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
01.10.2012 12:38:37 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
24.08.2012 06:21:46 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 24 -w sprawie wprowadzenia systemu informatycznego wspomagającego organizację zamówień publicznych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
24.08.2012 06:19:18 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 23 -w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.07.2012 06:42:21 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 22 -w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wysokości dodatku aktywizacyjnego do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.07.2012 06:40:40 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 21 -w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o powierzenie szkolenia do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.07.2012 06:31:52 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 20 -w sprawie zmiany instrukcji postępowania w przypadku rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.07.2012 06:23:48 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 19 -w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.07.2012 06:22:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 18 -w sprawie wprowadzenia usługi komunikacji PUP z klientami za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
17.07.2012 10:26:05 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
11.07.2012 12:45:27 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
11.07.2012 12:40:36 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt