niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
20.12.2012 08:39:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo do WUP z dnia 13.03.10 dotyczące odesłania podpisanego egzemplarza informacji pokontrolnej do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:36:55 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo do WUP z dnia 27.03.br. w sparwie skorygowania błedów zamieszczonych w zaleceniach pokontrolnych projektu Profesjonalny urzędnik-profesjonalna urzędniczka do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:36:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo do wojewody z dnia 26.03.br. dotyczące przesłanego wystąpienia pokontrolnego do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:35:48 Rafał Ossowski Dodany załącznik pismo do wojewody z dnia 24.04.br. w sprawie zaleceń pokontrolnych do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:34:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik lista sprawdzająca do informacji pokontrolnej projektu 6.1.3.część pierwsza do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:33:44 Rafał Ossowski Dodany załącznik lista sprawdzająca do informacji pokontrolnej projektu 6.1.3.część druga do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:32:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik informacja pokontrolna projektu 6.1.2 do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:31:53 Rafał Ossowski Dodany załącznik dot. zaleceń pokontrolnych z dnia 07.11.2012r do artykułu Rok 2012
20.12.2012 08:30:09 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Rok 2012
20.12.2012 08:27:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zestawienie do artykułu Finanse PUP
20.12.2012 08:27:22 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Finanse PUP
29.11.2012 09:39:02 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Miejsce realizacji spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
29.11.2012 09:38:07 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.11.2012 09:36:43 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.11.2012 09:35:52 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.11.2012 09:34:28 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
29.11.2012 09:32:08 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Miejsce realizacji spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
29.11.2012 09:29:33 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
27.11.2012 11:10:50 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Rejestry, ewidencje i archiwa
27.11.2012 11:10:19 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Rejestry, ewidencje i archiwa
27.11.2012 11:08:11 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rejestry, ewidencje i archiwa
27.11.2012 09:47:05 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
26.11.2012 08:22:08 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
26.11.2012 08:21:17 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
20.11.2012 12:35:38 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Struktura Organizacyjna
20.11.2012 09:48:35 Rafał Ossowski Dodany załącznik Struktura Organizacyjna w PUP do artykułu Struktura Organizacyjna
20.11.2012 09:48:03 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Struktura Organizacyjna
20.11.2012 09:03:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 44 cz II -w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy (cz. II) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 09:02:58 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 44 cz II -w sprawie regulaminu pracy (cz. II) z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 09:02:42 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 44 cz II -w sprawie regulaminu pracy (cz. II) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 09:01:21 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 44 cz I -w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy (cz. I) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:59:36 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 43 -w sprawie regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:57:05 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 42 -w sprawie powołania komisji przetargowej (E-Archiwum) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:55:16 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 41 -w sprawie wprowadzenia nowych wzorów wniosków o przyznanie dodatków do wynagrodzenia dla pośredników pracy, doradców zawodowych oraz lidera klubu pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:52:53 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 40 -w sprawie powołania komisji przetargowej (materiały promocyjne) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:51:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 39 -w sprawie powołania komisji przetargowej (sprzęt komputerowy) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:50:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 38 -w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:47:47 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 37 -w sprawie ustalenia minimalnej liczby pośredników w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych w PUP w 2013r do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:45:25 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 36 -w sprawie planu zamówień publicznych 2012r -wrzesień 2012 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:43:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 35 -w sprawie wprowadzenia zmiany wzoru druku wniosku o wydanie zaświadczenia do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:42:16 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 34 -w sprawie wprowadzenia zmian wzoru wniosku na staż, prace interwencyjne i refundacje składek ZUS do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:41:17 Rafał Ossowski Usunięty załącznik w sprawie wprowadzenia zmian wzoru wniosku na staż, prace interwencyjnych i refundacji składek ZUS z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:41:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik w sprawie wprowadzenia zmian wzoru wniosku na staż, prace interwencyjnych i refundacji składek ZUS do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:40:26 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Zarządzenie nr 34 -w sprawie wprwadzenia zmian wzoru wniosku na staż, prac interwencyjnych i refundacji składek ZUS z artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:40:14 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 34 -w sprawie wprwadzenia zmian wzoru wniosku na staż, prac interwencyjnych i refundacji składek ZUS do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:38:34 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 33 -w sprawie wprowadzenia zmian wzoru wniosku o refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:36:25 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 32 -w sprawie zmian wzorów druków na podjęcie działalności gospodarczej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:34:05 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 31 -w sprawie powołania komisji przetargowej (szkolenia: florysta i spawacz metodą MAG) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:32:40 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 30 -w sprawie powołania komisji przetargowej (skaner i dupleksy) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r
20.11.2012 08:31:35 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr 29 -w sprawie powołania komisji przetargowej (macierz dyskowa) do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2012r