niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Data Redaktor Zmiana
27.11.2019 12:15:15 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie_1 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2019r
27.11.2019 11:06:55 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zarządzenia wewnętrzne w 2019r
18.11.2019 09:25:22 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
18.11.2019 09:24:19 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
30.10.2019 11:28:18 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
19.09.2019 12:56:11 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
05.09.2019 13:33:02 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
16.07.2019 13:13:15 Rafał Ossowski Dodany załącznik Formy aktywizacji zawodowej na rok 2019 do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH (stan na 30.06.2019 r.)
16.07.2019 13:12:57 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH (stan na 30.06.2019 r.)
10.06.2019 12:14:14 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
15.05.2019 13:37:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018r do artykułu Bilans 2018r
15.05.2019 13:37:47 Rafał Ossowski Dodany załącznik Rachunek zysków i strat jednostki 2018r do artykułu Bilans 2018r
15.05.2019 13:37:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja dodatkowa do bilansu 2018r do artykułu Bilans 2018r
15.05.2019 13:37:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2018r do artykułu Bilans 2018r
15.05.2019 13:36:25 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
15.05.2019 13:35:39 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
15.05.2019 13:34:57 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Bilans 2018r
04.04.2019 11:15:35 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2017r do artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
04.04.2019 11:15:17 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2016r do artykułu Bilans jednostki budżetowej 2012-2017r
19.02.2019 11:38:26 Rafał Ossowski Dodany załącznik REALIZACJA FORM AKTYWIZACJI W ROKU 2018 do artykułu PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2018
19.02.2019 11:38:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik REALIZACJA PROGRAMÓW RYNKU PRACY W ROKU 2018 do artykułu PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2018
19.02.2019 11:37:34 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł PROGRAMY RYNKU PRACY ORAZ FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ REALIZOWANE W ROKU 2018
17.01.2019 09:56:21 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
10.01.2019 10:20:05 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH
10.01.2019 10:06:46 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH
10.01.2019 10:05:59 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY NA ROK 2019 REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH
03.01.2019 09:51:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
03.01.2019 09:37:02 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
03.01.2019 09:09:20 Rafał Ossowski Dodany załącznik Uchwała 5_ 18 do artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:07:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik Struktura Organizacyjna PUP_2018r do artykułu Struktura Organizacyjna
03.01.2019 09:07:17 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Struktura Organizacyjna w PUP -2013r z artykułu Struktura Organizacyjna
03.01.2019 09:06:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Struktura Organizacyjna PUP_2018r do artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:06:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny PUP_2018r do artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:06:22 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Struktura Organizacyjna PUP_2018r z artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:06:19 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Regulamin Organizacyjny PUP_2018r z artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:03:33 Rafał Ossowski Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny PUP_2018r do artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:03:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Struktura Organizacyjna PUP_2018r do artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:02:01 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Struktura Organizacyjna w PUP -2013r z artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
03.01.2019 09:01:58 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Regulamin organizacyjny - PUP SŁUBICE -2013r z artykułu Regulamin Organizacyjny PUP SŁUBICE
15.10.2018 06:37:37 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
05.07.2018 08:51:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
19.06.2018 09:09:49 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
19.06.2018 09:06:12 Rafał Ossowski Dodany załącznik USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) do artykułu Ustawa o finansach publicznych
19.06.2018 09:05:58 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o finansach publicznych z artykułu Ustawa o finansach publicznych
19.06.2018 09:02:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000) do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 09:02:08 Rafał Ossowski Usunięty załącznik USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (O pracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000) z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 09:01:50 Rafał Ossowski Dodany załącznik USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (O pracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000) do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 08:59:50 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.) z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 08:57:55 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ujednolicony tekst ust. o promocji zatrudnienia (...)- 4.06.2016 z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
19.06.2018 08:55:09 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy