niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Data Redaktor Zmiana
14.09.2017 11:11:09 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
14.09.2017 11:08:53 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
14.09.2017 11:06:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
08.06.2017 10:08:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
08.06.2017 10:07:24 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
18.01.2017 10:11:12 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 10:10:02 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze wniosków 2017r do artykułu OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 10:05:19 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 10:03:41 Rafał Ossowski Dodany załącznik Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r do artykułu Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r
18.01.2017 10:03:13 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r
01.08.2016 09:53:42 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 30 czerwca 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
01.08.2016 09:51:50 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 31 maja 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
12.07.2016 09:51:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Plan wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016
17.06.2016 13:38:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 31 maja 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
17.06.2016 13:37:54 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 25 KWIETNIA 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
10.06.2016 10:35:41 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
10.06.2016 10:33:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ujednolicony tekst ust. o promocji zatrudnienia (...)- 4.06.2016 do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
10.06.2016 10:33:07 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (28-01-2016r) z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
25.04.2016 14:52:55 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 14:43:42 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:37:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 25 KWIETNIA 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:37:08 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 20 KWIETNIA 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:35:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 20 KWIETNIA 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:34:52 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
18.04.2016 12:51:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Plan Finansowy Programów Rynku Pracy-stan na koniec I kwartału 2016 r do artykułu Plan Finansowy Programów Rynku Pracy w roku 2016 (stan na Koniec I kwartału 2016 r)
18.04.2016 12:48:24 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Plan Finansowy Programów Rynku Pracy w roku 2016 (stan na Koniec I kwartału 2016 r)
25.03.2016 13:20:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji celów w 2015r do artykułu Sprawozdanie z realizacji celów w 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 13:19:52 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji celów w 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 13:18:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Plan realizacji celów na 2015r do artykułu Plan realizacji celów na 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 13:18:33 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Plan realizacji celów na 2015r w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach
25.03.2016 13:15:39 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014
25.03.2016 13:15:23 Rafał Ossowski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014 do artykułu Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014
25.03.2016 13:14:14 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji celów za III kw 2014
25.03.2016 13:10:23 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Bilans jednostki budżetowej
25.03.2016 13:09:51 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2015r do artykułu Bilans jednostki budżetowej
25.03.2016 13:09:27 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2014r do artykułu Bilans jednostki budżetowej
25.03.2016 13:09:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2013r do artykułu Bilans jednostki budżetowej
25.03.2016 13:08:56 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Bilans 2013 z artykułu Bilans jednostki budżetowej
25.03.2016 13:08:51 Rafał Ossowski Dodany załącznik Bilans 2013 do artykułu Bilans jednostki budżetowej
25.03.2016 12:29:34 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dostęp do informacji publicznej
25.03.2016 12:28:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) do artykułu Dostęp do informacji publicznej
25.03.2016 12:28:09 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) z artykułu Dostęp do informacji publicznej
25.03.2016 09:58:10 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Statut
25.03.2016 09:48:26 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Miejsce realizacji spraw przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
25.03.2016 09:35:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.) do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
25.03.2016 09:34:41 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
24.03.2016 14:08:25 Rafał Ossowski Dodany załącznik Protokół kontroli ZUS_Gorzów Wlkp_29_09_2014 do artykułu Rok 2014
24.03.2016 14:08:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna WUP Zielona Góra 24_09_2014r do artykułu Rok 2014
24.03.2016 14:08:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Protokół pokontrolny_Starostwo_14_07_2014 do artykułu Rok 2014
24.03.2016 14:05:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Informacja pokontrolna WUP_25_11_2015r do artykułu Rok 2015