niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Data Redaktor Zmiana
15.10.2018 07:37:37 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
05.07.2018 09:51:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
19.06.2018 10:09:49 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
19.06.2018 10:06:12 Rafał Ossowski Dodany załącznik USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (opracowano na podstawie t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) do artykułu Ustawa o finansach publicznych
19.06.2018 10:05:58 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o finansach publicznych z artykułu Ustawa o finansach publicznych
19.06.2018 10:02:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000) do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 10:02:08 Rafał Ossowski Usunięty załącznik USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (O pracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000) z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 10:01:50 Rafał Ossowski Dodany załącznik USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (O pracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 , 1000) do artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 09:59:50 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o samorządzie powiatowym (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890.) z artykułu Ustawa o samorządzie powiatowym
19.06.2018 09:57:55 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ujednolicony tekst ust. o promocji zatrudnienia (...)- 4.06.2016 z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
19.06.2018 09:55:09 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
19.06.2018 09:47:14 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
11.06.2018 14:10:11 Rafał Ossowski Edytowano artykuł FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA ROK 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ DO FORM WSPARCIA WG. STANU NA KONIEC MAJA 2018 R.
11.06.2018 14:09:00 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NA ROK 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ DO FORM WSPARCIA WG. STANU NA KONIEC MAJA 2018 R.
06.06.2018 09:11:52 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
25.05.2018 09:01:50 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
25.05.2018 08:58:59 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt
02.02.2018 10:36:49 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacja
25.01.2018 10:28:58 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Rok 2018
25.01.2018 10:26:18 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Rok 2018
22.01.2018 13:46:14 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacja
22.01.2018 13:40:30 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacja
22.01.2018 11:59:58 Rafał Ossowski Dodany załącznik ZARZĄDZENIE NR 1/2018 dot. Instrukcji postępowania w przypadku rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne 2018r
22.01.2018 11:58:38 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Zarządzenia wewnętrzne 2018r
22.01.2018 11:49:25 Rafał Ossowski Dodany załącznik Realizacja form aktywizacji zawodowej w roku 2017 (stan na 31.12.) do artykułu Realizacja form aktywizacji zawodowej w roku 2017 (stan na 31.12.)
22.01.2018 11:48:53 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Realizacja form aktywizacji zawodowej w roku 2017 (stan na 31.12.)
14.09.2017 11:11:09 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
14.09.2017 11:08:53 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
14.09.2017 11:06:13 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
08.06.2017 10:08:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Dane teleadresowe-bezpośrednie
08.06.2017 10:07:24 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
18.01.2017 10:11:12 Rafał Ossowski Edytowano artykuł OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 10:10:02 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze wniosków 2017r do artykułu OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 10:05:19 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIIE O NABORZE WNIIOSKÓW NA UDZIIELENIIE WSPARCIIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2017 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY
18.01.2017 10:03:41 Rafał Ossowski Dodany załącznik Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r do artykułu Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r
18.01.2017 10:03:13 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł Podsumowanie programów rynku pracy z podziałem na zadania stan na 31.12.2016r
01.08.2016 09:53:42 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 30 czerwca 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
01.08.2016 09:51:50 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 31 maja 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
12.07.2016 09:51:06 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Plan wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2016
17.06.2016 13:38:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 31 maja 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
17.06.2016 13:37:54 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 25 KWIETNIA 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
10.06.2016 10:35:41 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
10.06.2016 10:33:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik Ujednolicony tekst ust. o promocji zatrudnienia (...)- 4.06.2016 do artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
10.06.2016 10:33:07 Rafał Ossowski Usunięty załącznik Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (28-01-2016r) z artykułu Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
25.04.2016 14:52:55 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 14:43:42 Rafał Ossowski Edytowano artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:37:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 25 KWIETNIA 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:37:08 Rafał Ossowski Usunięty załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 20 KWIETNIA 2016 R z artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:35:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016 – STAN NA 20 KWIETNIA 2016 R do artykułu INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016
25.04.2016 09:34:52 Rafał Ossowski Dodany nowy artykuł INFORMACJA O PROGRAMACH RYNKU PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZ PRACY REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD W ROKU 2016