niedowidacy
   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Data Redaktor Zmiana
15.10.2021 07:41:29 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
15.10.2021 07:38:54 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Stawki, kwoty, wskaźniki
12.10.2021 13:36:28 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
12.10.2021 12:47:23 Rafał Ossowski Edytowano artykuł Lista działów i stanowisk w PUP Słubice
12.10.2021 07:51:27 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 17 ws. min. liczby doradców klienta do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:51:07 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 16 ws. rozszerzenia Rzeczowego Wykazu Akt do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:50:50 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 15 ws. zmiany Reg. wynagrodzenia pracowników do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:50:31 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 14 ws. zmiany zarz. ws. pow. komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:50:16 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 13 ws. przywrócenia bezp. obsługi klienta do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:50:00 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 12 ws. systemu pracy zdalnej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:49:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 11 ws. wprowadzenie Reg. dof. kosztów szkolenia indy. dla os. uprawnionych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:49:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 10 ws. projektu Aktywizacja os. poz. bez pracy będących w szczeg. niekorzystnej syt. na RP w pow. Słubickim do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:48:54 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 9 ws. projektu -Aktywizacja os. młodych poz. bez pracy w pow. Słubickim do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:48:36 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 8 ws. wprow. syst. pracy zdalnej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:48:21 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 7 ws. zmian Reg. wynagr. pracowników do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:48:05 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 6 ws. przestrzegania zasady zakr. ust i nosa do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:47:46 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządznie nr. 5 ws. wprow. Reg. określ. zasady udz. zamówień pub. w pup do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:46:40 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 4 ws. wprow. syst. segr. odpadów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:45:20 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 3 ws. Reg. wynagr. pracowników do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:44:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 2 ws. wprow. planu zam. publ. na rok 2021 do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:44:12 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 1 ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla prac. pup w 2021r. do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2021r
12.10.2021 07:42:11 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 33 ws. obsługi wniosków o jednorazową dotację na pokrycie kosztów prowadzenia dział. gosp. mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:41:49 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 32 ws. obowiązku noszenia maseczek do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:41:28 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 31 ws. wprowadzenia systemu pracy hybrydowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:41:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 30 ws. ustanowienia określonych ograniczeń obsługi klienta do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:40:44 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 29 ws. ustalenia minimalnej liczby doradców klienta do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:40:20 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 28 ws. zmiany zarządzenia ws. powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:40:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 27 ws. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:39:45 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 26 ws. zmiany Regulaminu Pracy do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:39:26 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 25 ws. wprowadzenia zmian do instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz przepływu inf. do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:38:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 24 ws. wprowadzenia zmian do instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach programu POWER 2014-2020 oraz przepływu inf. do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:38:30 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 23 ws. przywrócenia bezpośredniej obsługi klienta do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:38:10 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 22 ws. wprowadzenia zmiany załącznika w INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REJESTRACJI OS. BEZR. I POSZ. PRACY W PUP do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:36:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 21 ws. obsługi wniosków o udz. pożyczki dla mikro. - art. 15zzd do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:35:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 20 ws. kwarantanny korespondencji wpływającej do urzędu do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:35:05 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 19 ws. opiniowania wniosków dot. instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:33:15 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 18 ws. obsługi wniosków o udz. pożyczki dla mikro. - 15zzd do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:32:46 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 17 ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników pup w 2020 roku do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:32:12 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 16 ws. obsługiwania typów dok. w elektronicznym systemie praca.gov.pl przez pracowników urzędu do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:30:59 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 15 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:30:38 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 14 ws. rozszerzenia Rzeczowego Wykazu Akt do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:30:21 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 13 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:29:53 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr, 12 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:29:35 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 11 ws. zmiany organizacji pracy i godzin przyjmowania klientów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:29:13 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 10 ws. zmiany organizacji pracy i godzin przyjmowania klientów do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:28:43 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 9 ws. wprowadzenia zmiany formularza DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA UCZESTNIKA DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH PROGRAMU POWER do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:27:37 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 8 ws. wprowadzenia nowych wzorów załączników do INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REJESTRACJI OS. BEZR. I POSZ. PRACY W PUP do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:27:02 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 7 ws. wprowadzenia zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:26:39 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 6 ws. zmiany zarządzenia ws. powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS oraz trybu jej działań do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r
12.10.2021 07:26:06 Rafał Ossowski Dodany załącznik Zarządzenie nr. 5 ws. ref. kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom pup zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe do artykułu Zarządzenia wewnętrzne w 2020r