niedowidacy
   
 
drukuj

2022-04-06 12:53:09

Zarządzenia wewnętrzne w 2022r


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Zarządzenie nr_1_2022 ws. zastęp. podczas nieob. Dyrektora załącznik Zarządzenie nr_1_2022 ws. zastęp. podczas nieob. Dyrektora.pdf 2022-04-06 12:53:34 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_02 2022 ws. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Fund. Świadczeń Socjalnych załącznik Zarządzenie nr_02 2022 ws. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Fund. Świadczeń Socjalnych.pdf 2022-04-06 12:54:00 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_03_2022 ws. zmian do instrukcji kancelaryjnej PUP załącznik Zarządzenie nr_03_2022 ws. zmian do instrukcji kancelaryjnej PUP.pdf 2022-04-06 12:54:18 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_04_2022 ws. zmian do reg. ZFŚS w PUP załącznik Zarządzenie nr_04_2022 ws. zmian do reg. ZFŚS w PUP.pdf 2022-04-06 12:54:53 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_05_2022 ws. wprow. Planu post. o udz. zamów. publ_w_2022r załącznik Zarządzenie nr_05_2022 ws. wprow. Planu post. o udz. zamów. publ_w_2022r.pdf 2022-04-06 12:55:15 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_06_2022 ws. wzorów dok. do projektu Aktyw. os. bez pracy będ. w niek. syt. na RP w pow. Słub. załącznik Zarządzenie nr_06_2022 ws. wzorów dok. do projektu Aktyw. os. bez pracy będ. w niek. syt. na RP w pow. Słub. .pdf 2022-04-06 12:55:33 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_07_2022 ws. wprow. zmian do zarz. ws. zasad rozl.udz. wsp. w ramach tarczy anty. w latach 20-21 załącznik Zarządzenie nr_07_2022 ws. wprow. zmian do zarz. ws. zasad rozl.udz. wsp. w ramach tarczy anty. w latach 20-21.pdf 2022-04-06 12:55:54 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_08 ws. zasad reżimu sanit. oraz wznow. wizyt bezp. w PUP załącznik Zarządzenie nr_08 ws. zasad reżimu sanit. oraz wznow. wizyt bezp. w PUP.pdf 2022-05-05 12:26:12 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_09 ws. zast. podczas nieobecności Dyrektora załącznik Zarządzenie nr_09 ws. zast. podczas nieobecności Dyrektora.pdf 2022-05-05 12:26:31 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_ 10 ws. zmiany podziału. bezr. i posz. pracy znajd. się pod opieką doradców klientów indyw. załącznik Zarządzenie nr_ 10 ws. zmiany podziału. bezr. i posz. pracy znajd. się pod opieką doradców klientów indyw. .pdf 2022-05-05 12:27:43 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_11_2022 ws. wyzn. zastęp. podczas nieobec. Dyrektora załącznik Zarządzenie nr_11_2022 ws. wyzn. zastęp. podczas nieobec. Dyrektora.pdf 2022-05-05 12:53:14 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_12_2022 ws. zasad przyjęcia polityki rachunkowowści oraz obiegu dok_i kontroli Fin_Ksieg załącznik Zarządzenie nr_12_2022 ws. zasad przyjęcia polityki rachunkowowści oraz obiegu dok_i kontroli Fin_Ksieg.pdf 2022-05-05 12:59:27 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_13_2022 ws. zasad wejścia pracowników do siedziby PUP przed rozpoczęciem pracy załącznik Zarządzenie nr_13_2022 ws. zasad wejścia pracowników do siedziby PUP przed rozpoczęciem pracy.pdf 2022-05-05 12:59:54 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_14_2022 ws. zasad reżimu sanitarnego w PUP Słubice załącznik Zarządzenie nr_14_2022 ws. zasad reżimu sanitarnego w PUP Słubice.pdf 2022-05-05 13:00:12 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_15_2022 ws. wprow. zmian do zarz. ws. zasad rozl. udz. wsparcia w ramach tarczy anty.w latach 2020-2021r załącznik Zarządzenie nr_15_2022 ws. wprow. zmian do zarz. ws. zasad rozl. udz. wsparcia w ramach tarczy anty.w latach 2020-2021r.pdf 2022-05-05 13:02:15 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_16_2022 ws. wyb. przedst. załogi prac. PUP załącznik Zarządzenie nr_16_2022 ws. wyb. przedst. załogi prac. PUP.pdf 2022-05-05 13:04:39 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 06.04.2022 11:53
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 335

1 |