niedowidacy
   
 
drukuj

2021-10-12 08:13:29

Zarządzenia wewnętrzne w 2021r


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Zarządzenie nr. 1 ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla prac. pup w 2021r. załącznik Zarządzenie nr. 1 ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla prac. pup w 2021r..pdf 2021-10-12 08:44:12 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 2 ws. wprow. planu zam. publ. na rok 2021 załącznik Zarządzenie nr. 2 ws. wprow. planu zam. publ. na rok 2021.pdf 2021-10-12 08:44:39 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 3 ws. Reg. wynagr. pracowników załącznik Zarządzenie nr. 3 ws. Reg. wynagr. pracowników.pdf 2021-10-12 08:45:20 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 4 ws. wprow. syst. segr. odpadów załącznik Zarządzenie nr. 4 ws. wprow. syst. segr. odpadów.pdf 2021-10-12 08:46:40 Ossowski Rafał
Zarządznie nr. 5 ws. wprow. Reg. określ. zasady udz. zamówień pub. w pup załącznik Zarządznie nr. 5 ws. wprow. Reg. określ. zasady udz. zamówień pub. w pup.pdf 2021-10-12 08:47:46 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 6 ws. przestrzegania zasady zakr. ust i nosa załącznik Zarządzenie nr. 6 ws. przestrzegania zasady zakr. ust i nosa.pdf 2021-10-12 08:48:05 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 7 ws. zmian Reg. wynagr. pracowników załącznik Zarządzenie nr. 7 ws. zmian Reg. wynagr. pracowników.pdf 2021-10-12 08:48:21 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 8 ws. wprow. syst. pracy zdalnej załącznik Zarządzenie nr. 8 ws. wprow. syst. pracy zdalnej.pdf 2021-10-12 08:48:36 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 9 ws. projektu -Aktywizacja os. młodych poz. bez pracy w pow. Słubickim załącznik Zarządzenie nr. 9 ws. projektu -Aktywizacja os. młodych poz. bez pracy w pow. Słubickim.pdf 2021-10-12 08:48:54 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 10 ws. projektu Aktywizacja os. poz. bez pracy będących w szczeg. niekorzystnej syt. na RP w pow. Słubickim załącznik Zarządzenie nr. 10 ws. projektu Aktywizacja os. poz. bez pracy będących w szczeg. niekorzystnej syt. na RP w pow. Słubickim.pdf 2021-10-12 08:49:13 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 11 ws. wprowadzenie Reg. dof. kosztów szkolenia indy. dla os. uprawnionych załącznik Zarządzenie nr. 11 ws. wprowadzenie Reg. dof. kosztów szkolenia indy. dla os. uprawnionych.pdf 2021-10-12 08:49:45 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 12 ws. systemu pracy zdalnej załącznik Zarządzenie nr. 12 ws. systemu pracy zdalnej.pdf 2021-10-12 08:50:00 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 13 ws. przywrócenia bezp. obsługi klienta załącznik Zarządzenie nr. 13 ws. przywrócenia bezp. obsługi klienta.pdf 2021-10-12 08:50:16 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 14 ws. zmiany zarz. ws. pow. komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS załącznik Zarządzenie nr. 14 ws. zmiany zarz. ws. pow. komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS.pdf 2021-10-12 08:50:31 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 15 ws. zmiany Reg. wynagrodzenia pracowników załącznik Zarządzenie nr. 15 ws. zmiany Reg. wynagrodzenia pracowników.pdf 2021-10-12 08:50:50 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 16 ws. rozszerzenia Rzeczowego Wykazu Akt załącznik Zarządzenie nr. 16 ws. rozszerzenia Rzeczowego Wykazu Akt.pdf 2021-10-12 08:51:07 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 17 ws. min. liczby doradców klienta załącznik Zarządzenie nr. 17 ws. min. liczby doradców klienta.pdf 2021-10-12 08:51:27 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 18 ws. korzystania z tel. służbowego w PUP załącznik Zarządzenie nr. 18 ws. korzystania z tel. służbowego w PUP.pdf 2021-11-04 13:55:07 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 19 ws. powołania komisji ds. kontrolii prawidłowości w udz. dof. - 15zzb załącznik Zarządzenie nr. 19 ws. powołania komisji ds. kontrolii prawidłowości w udz. dof. - 15zzb.pdf 2021-11-04 13:55:22 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 20 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu inwentarza PUP załącznik Zarządzenie nr. 20 ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu inwentarza PUP.pdf 2021-11-04 13:55:41 Ossowski Rafał
Zarzadzenie nr. 21 ws. zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników PUP załącznik Zarzadzenie nr. 21 ws. zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników PUP.pdf 2021-11-04 13:56:02 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 22 ws. dni wolnych załącznik Zarządzenie nr. 22 ws. dni wolnych.pdf 2022-01-11 10:59:24 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 23 ws. efektywności energ. w związku z rosnącymi cenami energii i gazu załącznik Zarządzenie nr. 23 ws. efektywności energ. w związku z rosnącymi cenami energii i gazu .pdf 2022-01-11 10:59:53 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 24_2021 ws. ograniczenia wizyt bezp. w PUP załącznik Zarządzenie nr. 24_2021 ws. ograniczenia wizyt bezp. w PUP.pdf 2022-01-11 11:00:06 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 25_2021 ws. udz. wsparcia tarczy antykryzysowej załącznik Zarządzenie nr. 25_2021 ws. udz. wsparcia tarczy antykryzysowej.pdf 2022-01-11 11:00:22 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 26_2021 ws. rejestru art. i mater. biurowych załącznik Zarządzenie nr. 26_2021 ws. rejestru art. i mater. biurowych.pdf 2022-01-11 11:00:35 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 27_2021 ws. planu urlopów na 2022r. załącznik Zarządzenie nr. 27_2021 ws. planu urlopów na 2022r. .pdf 2022-01-11 11:00:56 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 28_2021 ws. Reg. Pracy załącznik Zarządzenie nr. 28_2021 ws. Reg. Pracy.pdf 2022-01-11 11:01:55 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr_ 29_2021 ws. wdroż. procedury zgł. przypadków nieprawi. oraz ochrony os. dok. zgłoszeń załącznik Zarządzenie nr_ 29_2021 ws. wdroż. procedury zgł. przypadków nieprawi. oraz ochrony os. dok. zgłoszeń.pdf 2022-05-23 08:29:57 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.10.2021 07:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 751

1 |