niedowidacy
   
 
drukuj

2021-10-12 08:12:49

Zarządzenia wewnętrzne w 2020r


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Zarządzenie nr. 1 ws. zmiany podziału bezrobotnych i poszukujących pracy znajdujacych się pod opieką doradców klientów indywidualnych , zatrudnionych w pup załącznik Zarządzenie nr. 1 ws. zmiany podziału bezrobotnych i poszukujących pracy znajdujacych się pod opieką doradców klientów indywidualnych , zatrudnionych w pup.pdf 2021-10-12 08:18:30 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 2 ws. wprowadzenia Planu Zamówień Publicznych na rok 2020 załącznik Zarządzenie nr. 2 ws. wprowadzenia Planu Zamówień Publicznych na rok 2020.pdf 2021-10-12 08:19:05 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 3 ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach programu POWER 2014-2020 oraz przepływu inf. załącznik Zarządzenie nr. 3 ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach programu POWER 2014-2020 oraz przepływu inf..pdf 2021-10-12 08:24:18 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 4 ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz przepływu inf. załącznik Zarządzenie nr. 4 ws. wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz przepływu inf..pdf 2021-10-12 08:25:14 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 5 ws. ref. kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom pup zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe załącznik Zarządzenie nr. 5 ws. ref. kosztów zakupu okularów korekcyjnych pracownikom pup zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf 2021-10-12 08:26:06 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 6 ws. zmiany zarządzenia ws. powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS oraz trybu jej działań załącznik Zarządzenie nr. 6 ws. zmiany zarządzenia ws. powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS oraz trybu jej działań.pdf 2021-10-12 08:26:39 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 7 ws. wprowadzenia zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych załącznik Zarządzenie nr. 7 ws. wprowadzenia zasad i kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych.pdf 2021-10-12 08:27:02 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 8 ws. wprowadzenia nowych wzorów załączników do INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REJESTRACJI OS. BEZR. I POSZ. PRACY W PUP załącznik Zarządzenie nr. 8 ws. wprowadzenia nowych wzorów załączników do INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REJESTRACJI OS. BEZR. I POSZ. PRACY W PUP.pdf 2021-10-12 08:27:37 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 9 ws. wprowadzenia zmiany formularza DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA UCZESTNIKA DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH PROGRAMU POWER załącznik Zarządzenie nr. 9 ws. wprowadzenia zmiany formularza DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA UCZESTNIKA DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFS W RAMACH PROGRAMU POWER.pdf 2021-10-12 08:28:43 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 10 ws. zmiany organizacji pracy i godzin przyjmowania klientów załącznik Zarządzenie nr. 10 ws. zmiany organizacji pracy i godzin przyjmowania klientów.pdf 2021-10-12 08:29:13 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 11 ws. zmiany organizacji pracy i godzin przyjmowania klientów załącznik Zarządzenie nr. 11 ws. zmiany organizacji pracy i godzin przyjmowania klientów.pdf 2021-10-12 08:29:35 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr, 12 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów załącznik Zarządzenie nr, 12 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów.pdf 2021-10-12 08:29:53 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 13 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów załącznik Zarządzenie nr. 13 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów.pdf 2021-10-12 08:30:21 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 14 ws. rozszerzenia Rzeczowego Wykazu Akt załącznik Zarządzenie nr. 14 ws. rozszerzenia Rzeczowego Wykazu Akt.pdf 2021-10-12 08:30:38 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 15 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów załącznik Zarządzenie nr. 15 ws. zmiany organizacji pracy i przyjmowania klientów.pdf 2021-10-12 08:30:59 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 16 ws. obsługiwania typów dok. w elektronicznym systemie praca.gov.pl przez pracowników urzędu załącznik Zarządzenie nr. 16 ws. obsługiwania typów dok. w elektronicznym systemie praca.gov.pl przez pracowników urzędu.pdf 2021-10-12 08:32:12 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 17 ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników pup w 2020 roku załącznik Zarządzenie nr. 17 ws. ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników pup w 2020 roku.pdf 2021-10-12 08:32:46 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 18 ws. obsługi wniosków o udz. pożyczki dla mikro. - 15zzd załącznik Zarządzenie nr. 18 ws. obsługi wniosków o udz. pożyczki dla mikro. - 15zzd.pdf 2021-10-12 08:33:15 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 19 ws. opiniowania wniosków dot. instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej załącznik Zarządzenie nr. 19 ws. opiniowania wniosków dot. instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej.pdf 2021-10-12 08:35:05 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 20 ws. kwarantanny korespondencji wpływającej do urzędu załącznik Zarządzenie nr. 20 ws. kwarantanny korespondencji wpływającej do urzędu.pdf 2021-10-12 08:35:39 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 21 ws. obsługi wniosków o udz. pożyczki dla mikro. - art. 15zzd załącznik Zarządzenie nr. 21 ws. obsługi wniosków o udz. pożyczki dla mikro. - art. 15zzd.pdf 2021-10-12 08:36:06 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 22 ws. wprowadzenia zmiany załącznika w INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REJESTRACJI OS. BEZR. I POSZ. PRACY W PUP załącznik Zarządzenie nr. 22 ws. wprowadzenia zmiany załącznika w INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU REJESTRACJI OS. BEZR. I POSZ. PRACY W PUP.pdf 2021-10-12 08:38:10 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 23 ws. przywrócenia bezpośredniej obsługi klienta załącznik Zarządzenie nr. 23 ws. przywrócenia bezpośredniej obsługi klienta.pdf 2021-10-12 08:38:30 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 24 ws. wprowadzenia zmian do instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach programu POWER 2014-2020 oraz przepływu inf. załącznik Zarządzenie nr. 24 ws. wprowadzenia zmian do instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach programu POWER 2014-2020 oraz przepływu inf..pdf 2021-10-12 08:38:59 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 25 ws. wprowadzenia zmian do instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz przepływu inf. załącznik Zarządzenie nr. 25 ws. wprowadzenia zmian do instrukcji postępowania w zakresie rekrutacji uczestników, realizacji projektów w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz przepływu inf..pdf 2021-10-12 08:39:26 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 26 ws. zmiany Regulaminu Pracy załącznik Zarządzenie nr. 26 ws. zmiany Regulaminu Pracy.pdf 2021-10-12 08:39:45 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 27 ws. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych załącznik Zarządzenie nr. 27 ws. zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf 2021-10-12 08:40:06 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 28 ws. zmiany zarządzenia ws. powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS załącznik Zarządzenie nr. 28 ws. zmiany zarządzenia ws. powołania komisji ds. opiniowania wniosków o udz. pomocy ze środków FP, PFRON i EFS.pdf 2021-10-12 08:40:20 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 29 ws. ustalenia minimalnej liczby doradców klienta załącznik Zarządzenie nr. 29 ws. ustalenia minimalnej liczby doradców klienta.pdf 2021-10-12 08:40:44 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 30 ws. ustanowienia określonych ograniczeń obsługi klienta załącznik Zarządzenie nr. 30 ws. ustanowienia określonych ograniczeń obsługi klienta.pdf 2021-10-12 08:41:13 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 31 ws. wprowadzenia systemu pracy hybrydowej załącznik Zarządzenie nr. 31 ws. wprowadzenia systemu pracy hybrydowej.pdf 2021-10-12 08:41:28 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 32 ws. obowiązku noszenia maseczek załącznik Zarządzenie nr. 32 ws. obowiązku noszenia maseczek.pdf 2021-10-12 08:41:49 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr. 33 ws. obsługi wniosków o jednorazową dotację na pokrycie kosztów prowadzenia dział. gosp. mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy załącznik Zarządzenie nr. 33 ws. obsługi wniosków o jednorazową dotację na pokrycie kosztów prowadzenia dział. gosp. mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.pdf 2021-10-12 08:42:11 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.10.2021 07:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 622

1 |