niedowidacy
   
 
drukuj

2016-03-24 11:12:47

e-URZĄDElektroniczna Skrzynka Podawcza

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) udostępnia elektroniczna skrzynkę podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
 
 
Adres skrytki ePUAP  Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach:
/PupSlubice/SkrytkaESP


Dokumenty wysyłane do Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach muszą spełnić następujące warunki:
  • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
  • akceptowane formaty załaczników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP,
  • dokument musi być podpisany profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne).
Pomocne linki:
Informacja o ePUAP
Platforma ePUAP
Informacje o profilu zaufanym
Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany
 
 

 
 

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

Usługi elektroniczne dedykowane dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, świadczone są przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy poprzez stronę www.praca.gov.pl.

Jedną z usług stanowi obsługa wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, która realizowana jest w dwóch trybach:

  • Uproszczonym, adresowanym do wszystkich osób mających dostęp do Internetu i polegającym na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych.

  • W pełni elektronicznym dedykowanym dla osób, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub mogą opatrzyć wniosek podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy w postaci elektronicznej, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy. Wnioskodawca ma możliwość określenia również formy, w jakiej chciałby otrzymać decyzję urzędu – w postaci elektronicznej lub tradycyjnej.

Przez stronę www.praca.gov.pl można ponadto złożyć w postaci elektronicznej pismo do urzędu oraz wnioski elektroniczne dotyczące usług i instrumentów rynku pracy.(proszę kliknąć na poniższy baner lub link: https://www.praca.gov.pl/ )

 

 

 

 


 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 24.03.2016 10:12
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2016 10:52
Liczba wyświetleń: 4352

1 |