niedowidacy
   
 
drukuj

2012-06-19 12:17:38

Dostęp do informacji publicznejUstawa z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,wglądu do dokumentów urzędowych,dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - I piętro.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie.
Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (word) załącznik Wniosek_inf__pub.doc 2016-03-25 12:28:49 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.06.2012 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2022 06:50
Liczba wyświetleń: 6924

1 |