niedowidacy
   
 
drukuj

2010-07-12 14:48:38

Dane teleadresowe-bezpośrednie


  

Centrala

telefon

95 758 36 08

 

 

 

fax

95 758 36 09

 

 

 

skrzynka pocztowa (e-mail)

sekretariat@pupslubice.pl

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko pracownika

Pokój lub stanowisko

Nr. Telefonu

Nr. wewnętrzny

Kadra kierownicza

Dyrektor

Robert Martyn

 14

95 758 36 08

 

Główny Księgowy

Renata Zawadzka

15

95 759 09 22

122

Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem

 

5

95 759 09 30

130

Kierownik działu Ogólno-Administracyjnego

Joanna Kos

11

95 7590926

151

Księgowość

Obsługa programów UE, realizacja przelewów, obsługa zajęć alimentacyjnych, Windykacja,

 

15

95 759 09 33

133

Obsługa Funduszu Pracy, sprawozdawczość, naliczanie wynagrodzeń, sprawy finansowe pracownicze,

 Joanna Jasińska

15

95 759 09 34

134

Referat Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem

Pośrednik pracy

 Zuzanna Marycka

CAZ

95 759 09 14

163

Pośrednik pracy

Andrzej Piątkowski

CAZ

95 759 09 14

163

 

 

Stan. 3

95 759 0935

135

Pośrednik pracy

 

Stan. 1

95 759 09 11

164

Pośrednik pracy

Katarzyna Simonienko

Stan. 2

95 759 09 13

165

Doradca zawodowy

 Joanna Dulewicz- Maryniec

Stan. 3

95 759 0912

162

Doradca Zawodowy- stażysta

 

Stan. 4

95 759 09 17

167

Doradca zawodowy 

 

Stan. 5

957590916

166

 

Szkolenia

Dodatki aktywizacyjne

Koszty przejazdy

Koszty opieki

Przygotowanie zawodowe

Studia podyplomowe,

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Durejko

 

 Pok. 3

95 759 09 31

131

Referat Realizacji Programów Rynku

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Roboty publiczne

Prace interwencyjne

Prace społecznie użyteczne

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Świadczenia aktywizacyjne

Zatrudnienie wspierane

 

Pok.4

95 759 09 39

139

Staż, Bony stażowe

Eugenia Kujawa

Pok. 3

95 759 09 36

136

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,

Bon na zasiedlenie,

Bon zatrudnieniowy,

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

Stypendia dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych,

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy,

Umowy z agencją zatrudnienia na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego,

Jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,

Refundowanie pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia,

Anna Makuchowska

Pok. 3

95 759 09 31

131

Referat Rejestracji Ewidencji i Świadczeń

Rejestracja, wyrejestrowania, Ewidencja

 

Stanowisko 1

95 758 3608

142

Ewidencja, rejestracja, wyrejestrowania, odwołania, zaświadczenia, wizyty

 

Stanowisko 3

95 758 3608

141

 

Świadczenia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Krystyna Kołkowska

Stanowisko  4

95 758 3608

140

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

Kadry, sprawy organizacyjne

Joanna Kos

Pok. 11

95 759 09 26

151

Sekretariat, sprawy administracyjne

Klaudia Jaśkiewicz

Pok. 11

95 758 36 08

148

Główny specjalista,
Informatyk, system informatyczny, sprawozdawczość, informacja publiczna, administrator

Rafał Ossowski

Pok. 12

95 759 09 25

 

150

Samodzielne stanowisko  ds. ochrony danych, kontroli, archiwum , pomocy i zamówień publicznych 

 

Pok. 11

95 758 36 08

149

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.07.2010 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2022 07:34
Liczba wyświetleń: 7745

1 |