niedowidacy
   
 
drukuj

2010-07-12 14:48:38

Dane teleadresowe-bezpośrednie


  

Centrala

telefon

95 758 36 08

 

 

 

fax

95 758 36 09

 

 

 

skrzynka pocztowa (e-mail)

sekretariat@pupslubice.pl

 

Stanowisko

Imię i Nazwisko pracownika

Pokój lub stanowisko

Nr. Telefonu

Nr. wewnętrzny

Kadra kierownicza

Dyrektor

Genowefa Borowiak

 13

95 758 36 08

 

Zastępca Dyrektora

Robert Martyn

 14

95 758 36 08

 

Główny Księgowy

Renata Zawadzka

15

95 759 09 22

122

Inspektor p.o. Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej

 Marta Baran

CAZ

95 759 09 30

130

p.o Kierownika referatu Rejestracji Informacji i Świadczeń

Specjalista ds. programów i zamówień publicznych

Anna Żybort

Pok. 4

95 758 36 08

138

Kierownik działu Ogólno-Administracyjnego

Beata Openkowska

15

95 7590926

151

 

 

 

 

 

Księgowość

Obsługa programów UE, realizacja przelewów, obsługa zajęć alimentacyjnych, Windykacja,

Danuta Świerkowska

11

95 759 09 33

133

Obsługa Funduszu Pracy, sprawozdawczość, naliczanie wynagrodzeń, sprawy finansowe pracownicze,

Andrzej Zbrożek

11

95 759 09 34

134

Referat Usług Rynku Pracy

Pośrednik pracy

Renata Stanicka

CAZ

95 759 09 14

163

Pośrednik pracy

Andrzej Piątkowski

CAZ

95 759 09 14

163

 

 

Stan. 3

95 759 0935

135

Pośrednik pracy

 

Stan. 1

95 759 09 11

164

Pośrednik pracy

Katarzyna Simonienko

Stan. 2

95 759 09 13

165

Doradca zawodowy

 Joanna Dulewicz- Maryniec

Stan. 3

95 759 0912

162

Doradca Zawodowy

 

Stan. 4

95 759 09 17

167

Doradca zawodowy 

 

Stan. 5

957590916

166

 

Szkolenia

Dodatki aktywizacyjne

Koszty przejazdy

Koszty opieki

Przygotowanie zawodowe

Studia podyplomowe,

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 Joanna Koszal

 Pok. 5

95 759 09 24

154

Referat Instrumentów Rynku Pracy

p.o Kierownika referatu Rejestracji Informacji i Świadczeń

Specjalista ds. programów i zamówień publicznych 

Anna Żybort

Pok. 4

95 758 36 08

138

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Roboty publiczne

Prace interwencyjne

Prace społecznie użyteczne

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy

Świadczenia aktywizacyjne

Zatrudnienie wspierane

 

Pok. 9

95 759 09 38

138

Staż, Bony stażowe

Eugenia Kujawa

Pok. 2

95 759 09 36

136

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,

Bon na zasiedlenie,

Bon zatrudnieniowy,

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

Stypendia dla bezrobotnego bez kwalifikacji zawodowych,

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy,

Umowy z agencją zatrudnienia na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego,

Jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,

Refundowanie pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia,

Magdalena Durejko

Anna Makuchowska

Pok. 3

95 759 09 36

136

Referat Rejestracji Informacji i Świadczeń – Pokój nr 6

Rejestracja, wyrejestrowania, Ewidencja

Gabriela Bajsarowicz

Stanowisko 1

95 758 3608

142

Ewidencja, rejestracja, wyrejestrowania, odwołania, zaświadczenia, wizyty

 

Stanowisko 3

95 758 3608

141

 

Świadczenia, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Krystyna Kołkowska

Stanowisko  4

95 758 3608

140

Dział Organizacyjno-Administracyjny 

Kadry, sprawy organizacyjne

Beata Openkowska

Pok. 105

95 759 09 26

151

Sekretariat, sprawy administracyjne

Joanna Kos

Pok. 12

95 758 36 08

148

Informatyk, system informatyczny, sprawozdawczość, informacja publiczna, administrator

Rafał Ossowski

Pok. 11

95 759 09 25

150

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 12.07.2010 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018 09:09
Liczba wyświetleń: 5430

1 |