niedowidacy
   
 
drukuj

2012-03-19 09:31:41

Zarządzenia wewnętrzne 2012r


Treść aktów administracyjnych

Zarządzenia wewnętrzne
 Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Zarządzenie nr 1 -powołanie komisji przetargowej załącznik Zarządzenie_1.pdf 2012-07-06 11:39:11 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 2 -plan zamówień publicznych 2012r załącznik Zarządzenie_2.pdf 2012-07-06 11:40:04 Ossowski Rafał
Załącznik do zarządzenia nr 2 załącznik załącznik do zarządzenia 2.pdf 2012-07-06 11:48:39 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 3 -powołanie komisji przetargowej załącznik Zarządzenie_3.pdf 2012-07-06 11:48:54 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 4 -w sprawie ewidencjonowania dokumentów w podsystemie elektr. obiegu dokumentów załącznik Zarządzenie_4 .pdf 2012-07-06 11:49:08 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 5 -w sprawie obowiązku prowadzenia metryki spraw załącznik Zarządzenie_5.pdf 2012-07-06 11:49:20 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 6 -w sprawie ustalenia maks. stawki za 1 km przebiegu pojazdu wyk.do celów służbowych załącznik Zarządzenie_6.pdf 2012-07-06 11:49:39 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 7 -w sprawie wprowadzenie regulaminu Klubu Pracy załącznik Zarządzenie_7.pdf 2012-07-06 11:50:40 Ossowski Rafał
Załącznik do zarządzenia nr 7 załącznik Załącznik do zarządzenie nr 7.pdf 2012-07-06 11:51:06 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 8 -w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w proj. "Przyjazny Urząd Pracy" załącznik Zarządzenie_8.pdf 2012-07-06 11:52:19 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 9 -w sprawie powołania komisji do oceny dok. niearchiwalnej załącznik Zarządzenie_9.pdf 2012-07-06 11:53:35 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 10 -w sprawie powołania komisji przetargowej załącznik Zarządzenie_10.pdf 2012-07-06 11:54:57 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 11 -w sprawie planu zamówień publicznych 2012r (wersja II) załącznik Zarządzenie_11.pdf 2012-07-06 11:57:54 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 12 -w sprawie powołania komisji przetargowej załącznik Zarządzenie_12.pdf 2012-07-06 11:59:17 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 13 -w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania z Funduszu Pracy środków na: Działalność Gospodarczą, Refundacje załącznik Zarządzenie_13.pdf 2012-07-06 12:03:49 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 14 -w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku przyznawania z Funduszu Pracy środków na: Działalność Gospodarczą, Refundacje załącznik Zarządzenie_14.pdf 2012-07-06 12:06:08 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 15 -w sprawie zmian wzorów druków w zakresie przyznawania z Funduszu Pracy środków na podj. dział. gospodarcz. załącznik Zarządzenie_15.pdf 2012-07-06 12:09:23 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 16 -w sprawie zmian wzorów druków w zakresie przyznawania z Funduszu Pracy środków na refundacje załącznik Zarządzenie_16.pdf 2012-07-06 12:10:37 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 17 -w sprawie wprowadzenia wzoru strony tytułowej teczek akt osobowych osób bezrobotnych załącznik Zarządzenie_17.pdf 2012-07-06 12:13:37 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 18 -w sprawie wprowadzenia usługi komunikacji PUP z klientami za pomocą SMS oraz poczty elektronicznej załącznik Zarządzenie_18.pdf 2012-07-20 07:22:54 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 19 -w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej załącznik Zarządzenie_19.pdf 2012-07-20 07:23:48 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 20 -w sprawie zmiany instrukcji postępowania w przypadku rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy załącznik Zarządzenie_20.pdf 2012-07-20 07:31:52 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 21 -w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o powierzenie szkolenia załącznik Zarządzenie_21.pdf 2012-07-20 07:40:40 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 22 -w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wysokości dodatku aktywizacyjnego załącznik Zarządzenie_22.pdf 2012-07-20 07:42:21 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 24 -w sprawie wprowadzenia systemu informatycznego wspomagającego organizację zamówień publicznych załącznik Zarządzenie_24.pdf 2012-08-24 07:21:46 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 25 -w sprawie wprowadzenia regulaminu publikacji w BIP załącznik Zarządzenie_25.pdf 2012-11-20 08:51:29 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 26 -w sprawie wprowadzenia procedur udostępniania informacjii publicznej załącznik Zarządzenie_26.pdf 2012-11-20 08:53:49 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 27 -w sprawie wprowadzeniu zasad (polityki) rachunkowości w PUP załącznik Zarządzenie_27.pdf 2012-11-20 09:28:31 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 28 -w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia indywidualnego załącznik Zarządzenie_28.pdf 2012-11-20 09:29:48 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 29 -w sprawie powołania komisji przetargowej (macierz dyskowa) załącznik Zarządzenie_29.pdf 2012-11-20 09:31:35 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 30 -w sprawie powołania komisji przetargowej (skaner i dupleksy) załącznik Zarządzenie_30.pdf 2012-11-20 09:32:40 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 31 -w sprawie powołania komisji przetargowej (szkolenia: florysta i spawacz metodą MAG) załącznik Zarządzenie_31.pdf 2012-11-20 09:34:05 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 32 -w sprawie zmian wzorów druków na podjęcie działalności gospodarczej załącznik Zarządzenie_32.pdf 2012-11-20 09:36:25 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 33 -w sprawie wprowadzenia zmian wzoru wniosku o refundacje wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy załącznik Zarządzenie_33.pdf 2012-11-20 09:38:34 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 34 -w sprawie wprowadzenia zmian wzoru wniosku na staż, prace interwencyjne i refundacje składek ZUS załącznik Zarządzenie_34.pdf 2012-11-20 09:42:16 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 35 -w sprawie wprowadzenia zmiany wzoru druku wniosku o wydanie zaświadczenia załącznik Zarządzenie_35.pdf 2012-11-20 09:43:59 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 36 -w sprawie planu zamówień publicznych 2012r -wrzesień 2012 załącznik Zarządzenie_36.pdf 2012-11-20 09:45:25 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 37 -w sprawie ustalenia minimalnej liczby pośredników w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych w PUP w 2013r załącznik Zarządzenie_37.pdf 2012-11-20 09:47:47 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 38 -w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych załącznik Zarządzenie_38.pdf 2012-11-20 09:50:00 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 39 -w sprawie powołania komisji przetargowej (sprzęt komputerowy) załącznik Zarządzenie_39.pdf 2012-11-20 09:51:31 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 40 -w sprawie powołania komisji przetargowej (materiały promocyjne) załącznik Zarządzenie_40.pdf 2012-11-20 09:52:53 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 41 -w sprawie wprowadzenia nowych wzorów wniosków o przyznanie dodatków do wynagrodzenia dla pośredników pracy, doradców zawodowych oraz lidera klubu pracy załącznik Zarządzenie_41.pdf 2012-11-20 09:55:16 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 42 -w sprawie powołania komisji przetargowej (E-Archiwum) załącznik Zarządzenie_42.pdf 2012-11-20 09:57:05 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 43 -w sprawie regulaminu przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych załącznik Zarządzenie_43.pdf 2012-11-20 09:59:36 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 44 cz I -w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy (cz. I) załącznik Zarządzenie_44 cz.1.pdf 2012-11-20 10:01:21 Ossowski Rafał
Zarządzenie nr 44 cz II -w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy (cz. II) załącznik Zarządzenie_44 cz.2.pdf 2012-11-20 10:03:49 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 19.03.2012 08:31
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2012 12:47
Liczba wyświetleń: 6833